Dr. Edvinas Meškys gavo TEVA akademijos padėką už 2017-2018 metais organizuotus mokymus UAB Sicor Biotech darbuotojamas. Mokymų paskirtis – supažindinti darbuotojus su teisiniais klausimais, kurie yra aktualūs daugeliui darbuotojų farmacijos įmonėje, t.y., kaip turėtų būti kuriamos arba koreguojamos sutartys, į ką svarbiausia atsižvelgti, kokios rizikos kyla ir pan. Taip pat kalbėta apie galimą privačiųjų ir įmonės interesų konfliktą, konfidencialumo ir nekonkuravimo pareigą, specifinius atitikties reikalavimus. Mokymai buvo vesti Lietuvos komercijos bei gamyklos padaliniams bei Latvijos ir Estijos filialų darbuotojams, iš viso apie 260 žmonių.

 

Teva Akademija45702872_10155802411211892_1452869161427402752_n