Moksliniai biobankai:

mišrus asmens sutikimas kaip biomedicininių tyrimų laisvės prielaida“

Mokslinių bankų paskirtis – surinkti žmogaus biologinius mėginius ir su jais susijusią, biomedicininiams tyrimams svarbią informaciją, kurie ateityje galės būti panaudojami išsamiems moksliniams tyrimams atlikti. Šių tyrimų pagalba būtų atrandami nauji vaistai, gaunamos žinios apie ligas sukeliančius faktorius, analizuojama, į kokius kompleksinius tyrimus turėtų investuoti valstybė, kad būtų užtikrinta visuomenės sveikatos apsauga, sutaupomos lėšos jos gydymui. Visgi, nepaisant nepaneigiamo mokslinių biobankų veiklos teigiamo efekto, negalima ignoruoti ir kartu su šių biobankų vykdoma veikla atsirandančių teorinių ir praktinių teisinių ir net etikos problemų. Taigi, šioje disertacijoje analizuojant skirtingas, užsienio valstybėse pasitaikančias, problemas, bandoma rasti ir Lietuvai pasiūlyti tokį teisinį režimą (pagrindinį dėmesį skiriant tinkamam asmens sutikimo modeliui), kuris, maksimaliai apsaugotų žmogaus teises, bet kartu ir nepaneigtų pačios mokslinių tyrimų esmės – turėti galimybę laisvai pasirinkti tyrimų apimtį, galimybę eksperimentuoti ir tokiu būdu padaryti visai visuomenei reikšmingus atradimus sveikatos srityje.

          Šią mokslinę analizę sudaro įvadas, keturi skyriai, autoriaus praktiniai pasiūlymai Lietuvai bei pagrindinius mokslinio tyrimo rezultatus apibendrinančios išvados. Disertacijos pabaigoje pateikiamas naudotų šaltinių sąrašas, autoriaus publikuotų mokslinių straipsnių ir konferencijose pristatytų pranešimų sąrašas bei priedai – asmens sutikimo moksliniam biobankui formos pavyzdys ir disertacijos metu atlikto kokybinio tyrimo – su sveikatos apsauga ir biobankų veikla artimiausiai susijusių ekspertų apklausos (interviu) anketa.

         Dr. Edvino Meškio disertaciją rasite paspaudę ant šios nuorodos – „Moksliniai biobankai: mišrus asmens sutikimas kaip biomedicininių tyrimų laisvės prielaida“.