2017 m. birželio 29 d. vykusio visuotinio LJAA narių susirinkimo metu išrinkta LJAA prezidentė ir valdyba. Naująja LJAA prezidente išrinkta advokato padėjėja Greta Kubiliūnaitė.  Valdybos nariais išrinkti advokatas Giedrius Abromavičius, advokatas Antanas Jonikaitis, advokatas dr. Edvinas Meškys, advokato padėjėja Sandra Mulevičiūtė, advokatas Vincentas Zabulis, advokato padėjėjas Artūras Ždanovičius.

LJAA valdymo organai valdyba ir prezidentas. Valdybą sudaro 7 nariai, įskaitant Prezidentą, kurie yra renkami Visuotiniame narių susirinkime dviejų metų kadencijai iš LJAA narių.

Dr. Edvinas Meškys LJAA valdybos narys

Dr. Edvinas Meškys LJAA valdybos narys