Naujienos

Dr. Edvinas Meškys gavo TEVA akademijos padėką už 2017-2018 metais organizuotus mokymus UAB Sicor Biotech darbuotojamas. Mokymų paskirtis – supažindinti darbuotojus su teisiniais klausimais, kurie yra aktualūs daugeliui darbuotojų farmacijos įmonėje, t.y., kaip turėtų būti kuriamos arba koreguojamos sutartys, į ką svarbiausia atsižvelgti, kokios rizikos kyla ir pan. Taip pat kalbėta apie galimą privačiųjų ir įmonės interesų konfliktą, konfidencialumo ir nekonkuravimo pareigą, specifinius atitikties reikalavimus. Mokymai buvo vesti Lietuvos komercijos bei gamyklos padaliniams bei Latvijos ir Estijos filialų darbuotojams, iš viso apie 260 žmonių.

 

Teva Akademija45702872_10155802411211892_1452869161427402752_n

Dr. Edvinas Meškys dalyvavo „IVY League“ – kasmetiniame vyr. teisininkų susitikime. Susitikimo metu daug dėmesio buvo  skiriama bendrovės vadybos (angl. corporate governance) teorinėms ir praktinėms problemoms.

IVY League

IVY League

Bendrovių teisės dienoje „Teisės PRO“ įmonių teisininkai, advokatų kontorų ir valstybės institucijų atstovai balandžio 6 d. aptaria aktualiausias teisininkams ir verslui temas – nuo „Lean“ metodikos diegimo bendrovės teisės padaliniuose iki pasirengimo artėjančiai narystei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje.

Dr. Edvinas Meškys, biotechnologijų UAB „Sicor Biotech“ teisės departamento vadovas, advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ vyresnysis teisininkas ir advokatas, dalijosi įžvalgomis apie modernius technologinius sprendimus teisininko darbe.

2017-09-27 14_57_30-„Teisės PRO“ – verslui ir teisininkams svarbios temos - Verslo žinios

2017 m. birželio 29 d. vykusio visuotinio LJAA narių susirinkimo metu išrinkta LJAA prezidentė ir valdyba. Naująja LJAA prezidente išrinkta advokato padėjėja Greta Kubiliūnaitė.  Valdybos nariais išrinkti advokatas Giedrius Abromavičius, advokatas Antanas Jonikaitis, advokatas dr. Edvinas Meškys, advokato padėjėja Sandra Mulevičiūtė, advokatas Vincentas Zabulis, advokato padėjėjas Artūras Ždanovičius.

LJAA valdymo organai valdyba ir prezidentas. Valdybą sudaro 7 nariai, įskaitant Prezidentą, kurie yra renkami Visuotiniame narių susirinkime dviejų metų kadencijai iš LJAA narių.

Dr. Edvinas Meškys LJAA valdybos narys

Dr. Edvinas Meškys LJAA valdybos narys

Moksliniai biobankai:

mišrus asmens sutikimas kaip biomedicininių tyrimų laisvės prielaida“

Mokslinių bankų paskirtis – surinkti žmogaus biologinius mėginius ir su jais susijusią, biomedicininiams tyrimams svarbią informaciją, kurie ateityje galės būti panaudojami išsamiems moksliniams tyrimams atlikti. Šių tyrimų pagalba būtų atrandami nauji vaistai, gaunamos žinios apie ligas sukeliančius faktorius, analizuojama, į kokius kompleksinius tyrimus turėtų investuoti valstybė, kad būtų užtikrinta visuomenės sveikatos apsauga, sutaupomos lėšos jos gydymui. Visgi, nepaisant nepaneigiamo mokslinių biobankų veiklos teigiamo efekto, negalima ignoruoti ir kartu su šių biobankų vykdoma veikla atsirandančių teorinių ir praktinių teisinių ir net etikos problemų. Taigi, šioje disertacijoje analizuojant skirtingas, užsienio valstybėse pasitaikančias, problemas, bandoma rasti ir Lietuvai pasiūlyti tokį teisinį režimą (pagrindinį dėmesį skiriant tinkamam asmens sutikimo modeliui), kuris, maksimaliai apsaugotų žmogaus teises, bet kartu ir nepaneigtų pačios mokslinių tyrimų esmės – turėti galimybę laisvai pasirinkti tyrimų apimtį, galimybę eksperimentuoti ir tokiu būdu padaryti visai visuomenei reikšmingus atradimus sveikatos srityje.

          Šią mokslinę analizę sudaro įvadas, keturi skyriai, autoriaus praktiniai pasiūlymai Lietuvai bei pagrindinius mokslinio tyrimo rezultatus apibendrinančios išvados. Disertacijos pabaigoje pateikiamas naudotų šaltinių sąrašas, autoriaus publikuotų mokslinių straipsnių ir konferencijose pristatytų pranešimų sąrašas bei priedai – asmens sutikimo moksliniam biobankui formos pavyzdys ir disertacijos metu atlikto kokybinio tyrimo – su sveikatos apsauga ir biobankų veikla artimiausiai susijusių ekspertų apklausos (interviu) anketa.

         Dr. Edvino Meškio disertaciją rasite paspaudę ant šios nuorodos – „Moksliniai biobankai: mišrus asmens sutikimas kaip biomedicininių tyrimų laisvės prielaida“.

This gallery contains 1 photo.

2015 m. lapkričio 19 d. Valiūnas Ellex asocijuotas teisininkas Edvinas Meškys kasmetinėje asmens duomenų apsaugos konferencijoje skaitė pranešimą tema „Duomenų subjekto teisės tvarkant asmens duomenis e. sveikatos sistemoje ir biobankuose“.

Renginyje įžangos žodį tarė Mindaugas Bastys, Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas. Pirmąją sesiją, skirtą kibernetinio saugumo temai, vedė prof. dr. Darius Štitilis, Mykolo Romerio universiteto atstovas. Antrąją sesiją „Ypatingų ir kitų asmens duomenų tvarkymas bei apsauga“ vedė dr. Algirdas Kunčinas, VDAI direktorius.

Prabėgus beveik metams, kaip Lietuvoje priimtas Kibernetinio saugumo įstatymas, Lietuvoje baigiamas kibernetinio saugumo auditas. Apie šio tyrimo rezultatus bus informuota artimiausiu metu. Renginyje buvo įvardyta, kodėl kibernetinio saugumo sritį svarbu plėtoti ir suvokti kaip kiekvienos įmonės, įstaigos, organizacijos prioritetinę veiklos dalį. Konferencijoje aptarta ir keletas praktinių kibernetinio saugumo aspektų.

2014 m. viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Spinter tyrimai“ atlikto reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų tyrimo duomenimis, kaip duomenų valdytojais žmonės labiausiai pasitiki sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis (81 proc.) ir darbovietėmis (70 proc.).  Šios dvi temos apžvelgtos antroje konferencijos dalyje bei pristatyti nauja redakcija išdėstyti Bendrieji reikalavimai organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms.

Konferencijos pranešimus rasite čia: http://www.ada.lt/go.php/lit/Placiau-apie-prabegusi-rengini/987.

Edvino Meškio pranešimo skaidrės

Moksliniai-mediciniai tyrimai sukuria galimybę tobulinti vaistus bei atrasti vis naujus gydymo būdus. Šių tyrimų sėkmė labai priklauso nuo turimų tyrimo resursų – biologinių mėginių bei susijusios informacijos kiekio, todėl pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje itin padaugėjo biobankų.

Apie tai, kas tai yra biobankai, su kokiomis teisinėmis problemomis galime susidurti ir kodėl jų iki šiol dar nėra Lietuvoje, pasakoja Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros doktorantas Edvinas Meškys, šiuo metu atliekantis mokslinį tyrimą ir rašantis disertaciją tema „Moksliniai biobankai: žmogaus teisių apsaugos ir tyrimų laisvės pusiausvyra.“

Daugelis šiuolaikinių mokslinių tyrimų vis dažniau naudoja žmogaus biobankus[1] – tam tikra tvarka organizuotas biologinių mėginių (pvz., žmogaus organų, ląstelių, kraujo, DNR) kolekcijas, susietas su asmenine ir klinikine paciento informacija, kuri dėl savo įvairovės (kaupiama skirtingų žmonių amžiaus grupių, skirtingų ligų mėginiai) mokslininkams suteikia daugiau duomenų tyrimui, užtikrina tikslesnius įvairių ligų analizės rezultatus. Visa tai ateityje gali būti panaudojama ne tik bendrų, bet ir individualiai asmeniui pritaikytų vaistų bei gydymo metodų kūrimui. Tokiais tyrimais yra suinteresuoti ne tik tyrėjai ar juos neretai finansuojančios farmacijos įmonės. Bendrąja prasme – tai naudinga pacientams bei valstybei, kuri siekia užtikrinti visuomenės sveikatą ir gerovę, pigesnį jos gydymą.

Tačiau biobankų populiarumo didėjimas kartu kelia ir naujas teisines diskusijas tarp Lietuvos, tiek ir Europos ar pasaulio mokslininkų, medikų ir svarbiausių teisininkų, kurie nesutaria, kaip tinkamai apsaugoti asmens privatumą, kaip vieną iš kertinių šių laikų teisių. Pastebima, kad biobankų atsiradimas, apie kurį nedrąsiai kalbama ir Lietuvoje, dažnai turi skirtingus tikslus, atskiroms visuomenės grupėms: „viena vertus, jų misija sukurti lengvą priėjimą prie išteklių, kurių reikia biomedicininiams tyrimams, ir taip užtikrinti visuomenės gerovę, kita vertus – ginti žmonių interesą riboti jų informacijos naudojimą ir taip paskatinti juos savanoriškai dalyvauti tokiuose tyrimuose“[2].

Nepriklausomai nuo to, kokia apimtimi kiekviena valstybė leidžia kaupti asmens duomenis biobankams, šie duomenys yra susiję su asmeniu, jo sveikata ir gyvenimo būdu (pvz., alkoholio ir tabako vartojimas), todėl asmens duomenų apsaugos kontekste jie yra laikomi ypatingais duomenimis, galimai reikalaujančiais specialių konfidencialumo taisyklių nacionalinėje, ES ar net tarptautinėje teisėje.

Visų pirma – ypatingų duomenų atskleidimas gali sukelti ne tik neigiamų moralinių pasekmių – paprastai asmuo nenori, kad jo pažįstami žinotų apie ligas, bet ir sukurti pagrindą diskriminacijai. Tarkime, kad tyrimo metu nustatoma didelė tikimybė, kad per artimiausią dešimtmetį asmuo gali susirgti mirtina liga. Kaip tokia informacija pasinaudotų bankai ar draudimo kompanijos, kurios vertina asmens rizikingumą? Atsakymas tikriausiai aiškus – bankas tikrai atsisakytų suteikti 40 metų paskolą arba jeigu ir sutiktų, tai gali neigiamai paveikti palūkanų normą ar kitas sąlygas.

Antra, besivystantis genetikos mokslas ir tobulinamos technologijos vis lengviau leidžia iš DNR nustatyti asmenį, todėl iki šiol taikomas informacijos nuasmeninimas, kai asmenį identifikuojantys duomenys, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas ir kt. yra pakeičiami tam tikrais kodais, vis mažiau apsaugo ne tik patį asmenį bet ir jo šeimos narius[3].

Nepaisant šių grėsmių iki šiol nei ES, nei Lietuvoje nėra specialių įstatymų, kurie reguliuotų biobankų veiklą, pavyzdžiui, kaip ir kada asmuo turėtų išreikšti savo valią, kad jo mėginys ir informacija būtų kaupiama ir tiriama; kiek ir kokius duomenis galima kaupti; kaip jie turėtų būti saugomi (pavyzdžiui, užkoduojant, kad duomenų negalėtų nustatyti tyrėjai ar kiti suinteresuoti asmenys); kas atsako už šios veiklos tinkamą įgyvendinimą ir priežiūrą ir kam bei kokia atsakomybė gresia atskleidus surinktus duomenis asmenims, kurie tokios teisės neturi.

Pažymėtina, kad dabar galiojantys Lietuvos įstatymai negali būti tinkamai taikomi reguliuojant biobankus ir tiriant juose kaupiamą medžiagą. Viena iš esminių tokio nepritaikomumo priežasčių – netinkamas asmens sutikimo, kuris turėtų būti gautas norint jo biologinį mėginį kaupti biobanke ir ateityje naudoti biomedicininiame tyrime, apibrėžimas įstatymuose bei interpretacija teismų ir valstybės institucijų praktikoje.

Tiek LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, tiek ir LR biomedicininių tyrimų etikos įstatymas numato „informuoto asmens sutikimo“ sąvoką, kuri teismų praktikoje aiškinama kaip aiškus, sąmoningai duotas asmens pritarimas, pagrįstas išsamia informacija apie gydymo metodų esmę, pobūdį, alternatyvių gydymo metodų galimybę, atliekamus tyrimus ir pan. Tuo tarpu biobanko, kaip tam tikros „infrastruktūros“, esmė – sukaupti kuo daugiau biologinių mėginių (medžiagos), kurie galbūt ateityje bus panaudojami moksliniuose tyrimuose. Taigi, šios medžiagos paėmimo metu asmeniui negali būti pateikiama išsami informacija (nežinomas konkretus tyrimas, nežinoma mėginių ir duomenų kaupimo trukmė ir t.t.), o tai gali paneigti šio asmens „informuotumą“ ir jo duoto sutikimo teisėtumą.

Pasaulinėje praktikoje egzistuoja daug sutikimo davimo modelių biobankams, kurie skirtingu lygiu apsaugo asmens teises ir interesus: (i) bendrasis / platus sutikimas – kai asmuo vieną kartą išreiškia valią jo mėginį kaupti biobanke ir atlikti bet kokius tyrimus ateityje; (ii) sutikimas tirti tik tam tikras ligas (galimi keli tų pačių ligų, pavyzdžiui vėžio, tyrimai) arba (iii) sutikimas atlikti tik vieną specifinį tyrimą. Pastarasis sutikimas yra pats siauriausias ir reikalauja pakartotinai kreiptis į asmenį ir gauti sutikimą bet kokiems kitiems tyrimams.

Pasirenkant tinkamiausią modelį Lietuvoje būtina įvertinti ne tik tai, kuris modelis geriausiai apsaugo donoro teises, kas neabejotinai turėtų būti esminis šio reguliavimo tikslas, tačiau tuo pačiu pasistengti išlaikyti donorų bei tyrėjų teisėtų interesų pusiausvyrą – užtikrinti teisę į mokslininkus tyrimus, galimybę įgyti intelektinės nuosavybės teises į teisėtu tyrimų metu gautą rezultatą. Bandant atrasti šią pusiausvyrą privalu atsižvelgti į galimą skirtingą tiriamos medžiagos „donorą“[4] ir itin didelį dėmesį skirti apsaugant pažeidžiamų asmenų (t.y. nepilnamečių; asmenų, turinčių psichikos sutrikimų ar asmenų, kurie gali būti paveikti dėl finansinės, fizinės ar kitos priklausomybės nuo kitų) teises. Būtina numatyti kas ir kada gali duoti sutikimą už šiuos asmenis, įvertinti, ar būtinas šių asmenų pritarimas (išklausyta nuomonė[5]), ir kada šie asmenys gali savarankiškai nuspręsti dėl savo biologinės medžiagos tyrimo.

Apibendrinant tai, kas pasakyta, akivaizdu, kad biobankai sukuria ne tik naujas galimybes, bet ir atveria pandoros skrynią – daugybę teisinių klausimų bei grėsmių pamatinėms žmogaus teisėms – autonomijai, žmogaus orumui, privatumui, jo nediskriminavimui, teisingumui, kurios turi būti apsaugotos nepriklausomai nuo sukuriamos naudos. Tik tokiu būdu bus apgintas principas, kad „žmogaus interesai svarbesni už visuomenės ir mokslo interesus“ (Oviedo konvencija, LR biomedicininių tyrimų etikos įstatymas ir kt.).

Ši problematika ir jos sprendimo būdų analizė sudaro mokslinį Edvino Meškio disertacijos pagrindą. Tekstas publikuotas adresu: http://www.technologijos.lt/n/mtl/S-32333/straipsnis/Biobankai-Lietuvoje-naujos-galimybes-atveriancios-pandoros-skrynia?l=1&p=1 

  • [1] „Biobanko“ sąvoka internetinėje duomenų bazėje „PubMed“ pirmą kartą panaudota 1996 metais S. Lofto ir bendraautorių, kurie “biobanką siejo su visais žmogaus biologiniais pavyzdžiais: organais, audiniais, krauju, ląstelėmis ir kitais skysčiais, kuriuose galima nustatyti DNR ar RNR pėdsakų, tinkančių genetinei analizei”. Plačiau skaitykite: Sveikatos Mokslai, Sveikata, 2008’5 (58).
  • [2] BIOLOBRZESKI A., RIED J., DABROCK P., Privacy revisited? Old ideas, new realities, and their impact on biobank regimes. Poiesis Prax., 2011, 8, 9-24. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC3218287/>.
  • [3] Moksliniams tyrimams labai svarbi informacija apie paveldimas ligas, todėl neretai biobankuose kaupiama informacija ne tik apie asmenį, kurio biologinė medžiaga saugoma, bet ir apie jo artimuosius.
  • [4] Šiame kontekste donoro sąvoka neturėtų būti painiojama su donoryste, kai asmuo atiduoda savo organus transplantacijos tikslais. Biobankų kontekste donoras – asmuo, sutinkantis, kad jo kūno mėginiai būtų kaupiami ir tiriami biobanke, tačiau šis sutikimas gali būti bet kada atšauktas.
  • [5] Tai numatyta Oviedo konvencijos 6 str., JT vaiko teisių apsaugos konvencijos 12 str. ir kt.

Pasaulyje, o ypač Vakarų Europos šalyse populiarėjant naujam tam tikrų ligų atsiradimo ar paplitimo priežastis bei gydymo metodus nustatančiam metodui – biobankams – Lietuvoje pradedamas kelti klausimas, ar šalis pasirengusi įvesti tokią naujovę. Šiuo metu Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos Sąjungos valstybių, kurioje nėra sudaryta pakankamų sąlygų veiksmingai biobankų veiklai.

Plačiau

2011 metais Europos Komisija rengė Reglamento 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą atnaujinimus (kiek kalorijų / vitaminų ir kitų sudedamųjų dalių yra maisto produktuose). Šiais pakeitimais buvo siekiama palengvinti vartotojų padėtį ir įpareigoti maisto gamintojus bei pardavėjus užtikrinant, kad privaloma informacija būtų pateikta priekinėje pakuotės pusėje, tai yra, gerai matomoje vietoje.
Plačiau