Dr. Edvinas Meškys gimė 1985 m. balandžio 10 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. 2004 metais jis baigė Palangos Vlado Jurgučio vidurinę mokyklą ir tęsė studijas Vilniaus Universiteto Teisės fakultete bei Berlyno Humboldto universitete.

Vakar svajonė, šiandien tikslas, rytoj realybė.

Valiūnas Ellex _ Edvinas photo

2009 metais Edvinas Meškys parengė ir apsigynė magistrinį darbą tema “Notarų profesinės civilinės atsakomybės draudimo ypatumai” bei įgijo Socialinių mokslų magistro laipsnį. Magistrinio darbo temos pasirinkimui didelę įtaką padarė mokslinė patirtis, sukaupta Erasmus mainų programos Humboldto universitete Berlyne, Vokietijoje metu (2007-2008 metai), taip pat Europos vasaros mokykloje “Solidarity in the EU” Vilniuje, dalyvaujant tarptautinėje mokslinėje teisminės inscenizacijos programoje Deusto universitete Bilbao, Ispanijoje bei mokslinėje konferencijoje Frankfurte, Vokietijoje (2009 metais).

2010 – 2015 metais Edvinas Meškys buvo Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros doktorantas. Moksliniais biobankais doktorantas susidomėjo dar studijuodamas magistrą, kai buvo pakviestas kaip vienas iš teisinių patarėjų Seimo Sveikatos reikalų komitete rengiant ir svarstant naują Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo projektą, turėjusį Lietuvos teisinėje sistemoje sukurti galimybę vykdyti biobankų veiklą bei atlikti biomedicininius tyrimus su biobankuose sukauptais žmogaus kūno mėginiais ir informacija.

2016 m. vasario 22 d. Edvinas Meškys apsigynė disertaciją ir jam suteiktas Socialinių mokslų (Teisės) daktaro laipsnis.

2016 m. lapkričio mėnesį Dr. Edvinas Meškys davė advokato priesaiką.

Dr. Edvino Meškio mokslinė veikla doktorantūros studijų laikotarpiu:

2012 m. doktorantas moderavo konferenciją “Biobankai – ar Lietuva jiems pasirengusi?”, kuri buvo organizuojama su įvairiomis Lietuvos Respublikos institucijomis;

2014 m. dalyvavo Life Science Baltics konferencijos specialioje ekspertų diskusijoje apie biobankus, kurioje sutiko vienus iš geriausių biobankų ekspertų pasaulyje;

2014 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje tarptautinėje doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Integrating social sciences into legal research“ skaitytė pranešimą tema „Research Biobanks’ in Lithuania: A Question of its Historical, Social, Ethical & Legal Perception“ (2014);

2012 m. kaip Lietuvos teisės ekspertas dalyvavo Europos Komisijos simpoziume tema “Biobankai ir biomedicininės kolekcijos. Etinės gairės ateities moksliniams tyrimams (angl. „Biobanks and biomedical collections. An ethical framework for future research“);

2013 m. buvo pakviestas skaityti paskaitas Taras Ševčenko universiteto organizuotoje tarptautinėje vasaros teisės mokykloje (Kieve, Ukrainoje);

2015 m. Masaryk Universitete skaitė pranešimą tarptautinėje mokslininkų konferencijoje “Biobanking for Research Purposes (Scientific, Ethical and Legal Perspectives)“ (Brno, Čekijoje)..

Nuo 2009 metų Edvinas Meškys publikavo įvairius teisinius straipsnius, susijusius su notarų civiline atsakomybe Lietuvoje, konkurencijos teise ir jos įtaką įmonės vadovų atsakomybei, sutarčių teise ir ES įtaką sutarčių nuostatų unifikavimui, biobankavimu, bioetika ir farmacijos teise, taip pat įvairiems žurnalams pateikė savo teisines išvadas dėl įvairių komercinės ir tarptautinės teisės aspektų, pavyzdžiui, unifikuotos sutarčių teisės įgyvendinimas ES, maisto ir vaistų ženklinimas, prekių padirbinėjimo teisiniai aspektai ir kt.

2009 metais, atlikęs profesinę teisinę praktiką, Edvinas Meškys tapo advokato padėjėju ir įgijo profesinės patirties trijuose didelėse advokatų kontorose Baltijos šalyse (Raidla, Lejens & Norcous; VARUL bei LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai).

Nuo 2012 Edvinas vadovauja vienos iš didžiausių farmacijos kompanijų pasaulyje – TEVA Pharmaceutical Industries – dukterinės įmonės teisės departamentui Baltijos šalyse. Nuo 2011-2013 metų Edvinas buvo ir kviestinis Tarptautinės Mokslo Mokyklos (TVM), VU Teisės fakulteto bei kelių Lietuvos kolegijų dėstytojas komercinės teisės bei sutarčių rengimo srityse. Šiuo metu Edvinas Meškys savo mokslinę patirtį gilina ir domisi biobankais ir bioetika, farmacijos teise, biotechnologijomis, lošimų sektoriumi, bendrovių vadyba (angl. corporate governance) bei įprastinėmis komercinės teisės sritimis.